Avslutande föredrag på bibelhelgen 17-18 oktober 2015. Föredraget hölls av Øyvind Edvardsen i Biblion, Vasa. Föredraget finns nu även som text i pdf-form.