Föredrag av Øyvind Edvardsen i Biblion 30.3.2014.

Textversionen (pdf) är på norska.