Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka på Midfastosöndagen 15.3.2015. Predikotext: Joh 6:48-57, tema: Att äta är att tro.