Gudstjänst i Biblion på Mikaelidagen 4.10.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: 2 Kung 6:14–17; Ps 103:19–22; Matt 18:1–10. Psalmer: 123; 145; 124; 494; Sionsharpan 354; 125.
Mp3-filen innehåller endast predikan.

Tema för predikan: Kristus är större än änglarna, Hebr 1:4–14.

Avsnittet innehåller sju bevis från Gamla Testamentet för att Kristus är större än änglarna. Texten nedan i punktform med hänvisningar.

1. Sonen är så mycket större än änglarna som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:

Du är min Son, jag har fött dig i dag?

Citat från Ps 2:7, jfr Apg 13:32–33.

2. Eller:

Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son?

Citat från 2 Sam 7:14, där tronen utlovas åt Davids son för evigt. Jfr ängelns budskap till Maria, Luk 1:31f.

3. Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han:

Alla Guds änglar ska tillbe honom.

Jfr änglarnas lovsång utanför Betlehem, Luk 2:14.

4. Om änglarna säger han:

Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.

Ett citat från Ps 104:4 enligt Septuaginta-översättningen.

5. Men om Sonen säger han:

Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Citat från Ps 45:8–9.

6. Och:

I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Citat från Ps 102:26–28.

7. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:

Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter?

Citat från Ps 110:1.

Avslutning: Vilka är änglarna?

Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?

Äran, äran, den skall Jesus ha,
här på jorden och i himlarna.
Han har borttagit alla synderna.
Amen, halleluja!