Predikan av Øyvind Edvardsen som andra del av föredrag om Kyrkan. Hopsala byagård, Kronoby, 29.3.2015.