Hans Ahlskogs föredrag på reformationsjubileum i Lepplax bykyrka 28.10.2017.

Pdf-filen innehåller en komprimerad presentation.