Predikan på nyårsbön i Biblion, nyårsafton 2013. Predikotext: Klag 3:22-26. Tema: Herrens barmhärtighet har inte tagit slut.

Predikan som text på Forum Johanneum.