Nyårsbön i Biblion 31.12.2013. Liturg och predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Jes 43:1–3a (predikan från tiden 14:50).

Predikan som text på Forum Johanneum.