I gudstjänsten som följde på prästvigningen i Lepplax bykyrka 25.3.2017 var pastor David Åkerlund liturg och predikan hölls av pastor Ola Österbacka. Kantor var Hans Ahlskog. Tema från Midfastosöndagen: Livets bröd.

Ljudinspelningen omfattar endast predikan, som också finns som text i pdf-filen.

Texter: 2 Kung 4:42–44; 1 Kor 10:1–12; Joh 6:24–36 (även predikotext). Tema för predikan: Ge ni dem att äta!
Psalmer: 155; 413; 157; 415; 279:5–9.