Föredrag av Hans Ahlskog i Biblion, Vasa, 5.8.2013. Föredraget hölls också på SLT:s sommardagar i Utajärvi 7.7.2012.