Gudstjänst på påskdagen 31.3.2013 i Biblion. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.

Tema: Herren är uppstånden. Predikotext: Hes 37:1-5, 12-14. Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text i Forum Johanneum.

1 HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full med ben. 2 Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade. 3 Han sade till mig: ”Du människobarn, kan de här benen få liv igen?” Jag svarade: ”Herre, HERRE, du vet det.” 4 Då sade han till mig: ”Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: 5 Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv.

Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. 13 Ni skall inse att jag är HERREN, när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. 14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN.”