Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 1 Kor 5:7-8

7 Rensa bort den gamla surdegen* för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade.* Ty vårt påskalamm* Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.