Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på påskdagen 1.4.2018. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten i videofilen.

Texter: Hos 6:1–3; 1 Kor 5:7–8; Matt 28:1–7 (även predikotext).
Psalmer: 95; 91; 98; 96; 583; 90.