Påskgudstjänst i Biblion, Vasa, 204.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Han är uppstånden. Predikotext: Joh 20:1-10.

Mp3-filen avser predikan. Predikan som text.