Passionsandakt i Biblion tisdag 22.3.2016, Ola Österbacka. Läsningar: Ps 69:2-5, 7-10; 1 Kor 1:18-19. Tredje akten ur Kristi lidandes historia. Psalmer: 66, SH 41, SH 45, 79.