Den första delen av Tor Jakob Weldes föredrag om pietismen, dess uppkomst, förtjänster och brister. Bibelhelg i Lepplax bykyrka 5.10.2013.

Videoinspelningen är en rekonstruktion från en videoinspelning, med förbättrat ljud, och med föreläsarens presentation.