Gudstjänst i Lepplax bykyrka på pingstdagen 15.5.2016 med temat Den Helige Andes utgjutande. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Videofilen är sammanställd efteråt.

Texter: Joel 2:28–32; Apg 2:1–11; Joh 14:23–29.
Psalmer: 111:1–5; 144; 108; 478; 111:6–8; 574.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext Joh 14:23-29 och tema: Kristi frid.