Pingstgudstjänst i Lepplax bykyrka 19.5.2013 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 14:23–29.

Hela gudstjänsten som mp3:

https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130519_gudstjanst.mp3

Predikan på Forum Johanneum.