Gudstjänst på pingstdagen i Lepplax bykyrka. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.

Predikotext: Joh 14:23-27, Jesu avskedsönskan. Predikan i ljudfilen ovan.

Hela gudstjänsten: