Filen ovan är predikan vid gudstjänsten i Vasa, Settlementcentrum, på pingstdagen 4.6.2017 av David Åkerlund. Text: Apg 2:1–11.

Nedan finns hela gudstjänsten som har temat Den Helige Andes utgjutande. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: Jer 31:31–34; Ef 2:17–22; Joh 7:37–39.
Psalmer: 112; 144; 108; 111:1–5; 111:6–8; 110.