Predikan av David Åkerlund på första söndagen efter påsk i Lepplax bykyrka, 23.4.2017. Tema: Det är Herren. Text: Joh 21:1–14.

Hela gudstjänsten i filen nedan. Tema: Uppståndelsens vittnen.
Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 43:10–13; Apg 3:12–20; Joh 21:1–14. Psalmer: 89, 144, 97, 100, 193, 99.