Predikan av Øyvind Edvardsen i gudstjänst på första söndagen i fastan i Lepplax bykyrka, 18.2.2018.