Predikan av Ola Österbacka på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, första söndagen i fastan 18.2.2018. Text: Hebr 4:15–16.

Videofilen är hela gudstjänsten oredigerad. Ljudfilen innehåller endast predikan.