Øyvind Edvardsens predikan på första söndagen i fastan i Lepplax bykyrka. Text: 1 Mos 22:1–14.

Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.