Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka 12.1.2014. Predikotext: 1 Tim 4:1-5. Tema: Allt som Gud har skapat är gott.