Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa, på tionde söndagen efter Trefaldighet, 20.8.2017. Text: Luk 4:23–30.

23 Då sade han [Jesus] till dem: ”Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!” 24 Men han fortsatte: ”Jag säger er sanningen: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 I sanning säger jag er: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. 26 Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. 27 Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad utan bara syriern Naaman.”

28 Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. 29 De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. 30 Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.