Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst på elfte söndagen efter Trefaldighet, den 7 augusti 2016. Predikotext: Luk 18:9–14.