Gudstjänstpredikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 11.8.2013. Tema: Förmaningar från ett rent samvete, text: 1 Tim 1:1-11, 18-20. Predikan finns som text på Forum Johanneum.

Inspelningen störs delvis av upprepad information om demoversion av sändningsprogrammet, som vid tillfället inte var registrerat. Vi beklagar detta.