Predikan i Lepplax bykyrka på trettonde söndagen efter Trefaldighet av Øyvind Edvardsen. Predikotext: Mark 12:41-44, ämne: Guds offergåva.