Predikan vid gudstjänst i Lepplax bykyrka 17:e söndagen efter Trefaldighet, 18.9.2016, av David Åkerlund, över Ef 4:1–6.

Hela gudstjänsten:

Texter: 1 Sam 2:1–10; Gal 4:25-5:1a; Luk 14:1-11.
Psalmer: 304:1‚5; 45:7–8; 336; 196; 304:6–10; 314.