Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 17:e söndagen efter Trefaldighet, 27.9.2015, över ämnet Hjärtats inställning. Predikotexten är Mark 7:5-13. Söndagens tema: En kristen människas frihet.