Predikan på första söndagen i fastan i Biblion, Vasa, 14.2.2016 av Ola Österbacka. Predikan behandlar både GT-texten i 1 Mos 3:1-15 och evangelietexten i Matt 4:1-11 som en parallell mellan syndafallet och Jesu frestelse.