Ola Österbackas predikan på andra söndagen efter jul 5.1.2020 i Settlementcentrum, Vasa. Tema: Guds helgedom. Text: Joh 7:14-18.

14 När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sade: “Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” 16 Jesus svarade: “Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom.

Hela gudstjänsten finns på Youtube.