Predikan av Øyvind Edvardsen på andra söndagen efter Trefaldighet 10.6.2018 i Lepplax bykyrka. Text: Luk 14:25–35. Gudstjänstens tema: Kallelsen till Guds rike.

Hela gudstjänsten kan följas som ljud på Youtube.