Predikan av Ola Österbacka på gudstjänsten i Biblion på andra söndagen efter trettondagen 20.1.2013. Textläsning från altaret. Tema: Bröllopet i Kana.

Predikan som text: Forum Johanneum.