Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 12.11.2017 över GT-texten från föregående söndag: Job 14:1–6.

1 Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. 2 Som ett blomster växer hon upp och vissnar, som en skugga flyr hon och kan inte bestå. 3 Mot en sådan öppnar du ditt öga, mig drar du till doms inför dig. 4 Kan en ren komma från en oren? Nej, inte en enda! 5 Om människans dagar är bestämda och hennes månaders antal är fastställt av dig, om du har satt en gräns som hon inte kan överskrida, 6 vänd då din blick ifrån henne och ge henne ro, låt henne få glädje av sin dag som en daglönare.

Hela gudstjänsten finns i mp3-filen här nedan (början av hälsningsorden spelades inte in). Tema: Din medtjänare och broder. Kantor: Hans Ahlskog. En del av psalmerna anknyter till Alla helgons dag.

Texter: Jes 64:4–8; 1 Pet 3:8–9; Matt 18:15–22. Predikotext: Job 14:1–6.
Psalmer: 481; 568:6; 184 LBK; 476; 563; 585.