Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst på 25:e söndagen efter Trefaldighet 11.11.2018 i Lepplax bykyrka. Söndagens tema: Uppståndelsen och livet.

Hela gudstjänsten finns som ljudinspelning på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Ps 126:1–6; Jes 6:9–13; 2 Kor 5:1–10; Luk 20:27–40.
Psalmer: Lova Herren 707; 174; (se pdf: Hur härligt en gång); 478; LH 711; 255.

Predikotext: 2 Kor 5:1–10.

1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. 2 Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning, 3 för när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. 4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. 5 Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant.

6 Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. 7 Vi lever här i tro, utan att se. 8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.

9 Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. 10 Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.