Predikan av Ola Österbacka på tredje söndagen i advent, 17.12.2017, i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Text: Jes 45:1–7.

1 Så säger HERREN till sin smorde, till Koresh vars högra hand jag har fattat för att slå ner folken framför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda: 2 Jag ska gå framför dig och jämna ut höjderna. Jag ska krossa kopparportarna och knäcka järnbommarna. 3 Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du ska inse att jag är HERREN som kallar dig vid ditt namn, jag är Israels Gud. 4 För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde,kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn, fastän du inte kände mig. 5 Jag är HERREN, och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv, fastän du inte känner mig, 6 för att man ska förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är HERREN, och det finns ingen annan. 7 Jag formar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta.