Predikan av Øyvind Edvardsen på tredje söndagen i fastan, 19.3.2017, i Lepplax bykyrka. Predikotext: Upp 3:14-22.