David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på tredje söndagen i fastan, 24.3.2019. Text: Ef 5:1–9.

1 Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.

3 Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. 4 Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud. 5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra.

8 Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, 9 för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.

Hela gudstjänsten som ljudfil med stillbild på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.