Juhani Viitalas predikan på 3:e sönd. i advent i Settlementcentrum, Vasa, den 15 december 2019. Predikan på finska, tolkning till svenska: Ola Österbacka. Matt 1:23:

Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.

Hela gudstjänsten finns på Youtube.