Predikan av David Åkerlund på fjärde söndagen i advent, 23.12.2018, i Lepplax bykyrka. Predikotext: Joh 1:19–28.

19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: ”Jag är inte Messias.” 21 De frågade honom: ”Vem är du då? Är du Elia?” Han sade: ”Nej, det är jag inte.” – ”Är du Profeten?” Han svarade: ”Nej.”

22 Då sade de till honom: ”Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?” 23 Han svarade med profeten Jesajas ord: ”Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!”

24 De som var utsända kom från fariseerna, 25 och de frågade honom: ”Varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller Profeten?” 26 Johannes svarade dem: ”Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. 27 Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal.” 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte.

Hela gudstjänsten som ljudinspelning på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.