Predikan av Ola Österbacka på 4:e sönd. efter påsk i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Text: 2 Mos 33:18-23. Tema: Guds härlighet. Predikan inleds med en kort undervisning för barnen.