Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum på fjärde söndagen efter Trefaldighet 5.7.2020. Text: Joh 8:1–11. Tema: Rättfärdighet och barmhärtighet. Hela gudstjänsten finns på Youtube.

Beklagar ett tekniskt eko.