David Åkerlunds predikan på fjärde söndagen i advent 22.12.2019 i Lepplax bykyrka. Predikotext: Joh 3:22–30.

Hela gudstjänsten finns på Youtube som ljudfil med stillbild. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: 5 Mos 18:15–19; 1 Joh 1:1–4; Joh 3:22–30. Psalmer: 13; 16; 5:4; 177; 9.