Predikan av Ola Österbacka på passionssöndagen 2.4.2017, femte söndagen i fastan, i Settlementcentrum, Vasa. Tema: Guds fullmakt; text: Matt 21:23–27.