Predikan i Lepplax bykyrka på 5:e söndagen efter trettondag 9.2.2014 av Hans Ahlskog. Text: Matt 13:1-9.