Predikan av Ola Österbacka över Heb 12:15–25 i Settlementcentrum, Vasa. Gudstjänstens tema: Kärlekens lag. Videon (kommer snart) är avklippt före slutbönen.