Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på sjätte söndagen efter påsk. Text: Joh 17:18–23.

Hela gudstjänsten finns inspelad som ljud (oredigerad) på Youtube.

[Jesus sade:] 18 [Far,] Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. 20 Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. 21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.