Predikan av Øyvind Edvardsen i friluftsgudstjänst i Lepplax på sjätte söndagen efter Trefaldighet, 12.7.2015. Text: Matt 5:38-42, Kärlekens lag. Vi beklagar störningar av vind i mikrofonen.